Υποστήριξη πελατών HP - Γνωσιακή βάση δεδομένων

HP Sprocket Photo Printers Products - About Beta or Preview Software

HP does not recommend using beta or preview software

The warranty that comes with HP products does not cover the use of beta or preview software. HP does not provide support for the use of beta or preview software or support for the problems caused by the use of this software. Beta or preview software may include bugs that cause errors or problems. Anyone using beta or preview software (including operating systems and hardware drivers) with an HP product should understand that they can experience problems and that HP will not provide support under the circumstance.
If you must use a beta or preview version of an operating system, though not supported by HP, some products may work using the built in drivers that come with that operating system.
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας παρέχοντας σχόλια σχετικά με την εμπειρία σας από το συγκεκριμένο έγγραφο.